Työnohjaus Turussa - Amandum

Työnohjauksen tavoitteet liittyvät oman työn kehittämiseen. Lähtökohtana voi olla halu saada työhön uusia näkökulmia tai selviytymiskeinoja. Työnohjaus vahvistaa työntekijän hyvinvointia työssä. Sen avulla edistetään työn laadukkuutta.

Keskustelun lisäksi voidaan käyttää hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoituksia (vrt. mindfulness, hengitysharjoitukset) sekä hypnoosia.

Työnohjausprosessin edetessä tehdään huomioita muutoksesta.