Psyykkinen valmennus Turussa - Amandum

Urheilussa ja liikunnassa tarvitaan ominaisuuksia ja taitoja, joiden avulla päästään aina parempaan suoritukseen. Tavallinen liikkuja voi tarvita tukea esimerkiksi motivaation vahvistamiseen ja itselle tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseen. 

Kehitettäviä taitoja ovat esimerkiksi keskittyminen (läsnäolon taito) itseluottamus, suoritusvarmuus sekä loukkaantumisten ehkäisemiseen liittyvät taidot. Keskeisiä teemoja on myös elämän suunnittelu kokonaisuutena: urheilun, levon, työn, opiskelun ja ihmissuhteiden yhteensovittaminen.

Valmennettava asettaa itselleen tietoisesti kehitettäviin taitoihin liittyviä tavoitteita. Tapaamisissa keskustelun lisäksi voidaan hyödyntää rentoutumis-, hengitys-, mielikuva- sekä hypnoosiharjoituksia. Taidon vahvistumiseen tarvitaan omaa, pitkäjänteistä harjoittelua. Valmennettava tekee sovittuja harjoitteita arjessaan, lajiharjoittelun sekä kilpailemisen yhteydessä.